Відомості про кількісні та якісні показники мат.тех. забеспечення

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків