Наші вчителі

Вчителі нашої  школи - первокласні спеціалісти і фахівці своєї галузі.

 Наші  вчителі

   Рудник  Любов  Іванівна 

    Директор. Освіта вища. Катеорія вища, "вчитель -  методист".      Вчитель   української  мови та літератури. Педагогічний  стаж 29  років.      Педагогічне  кредо "Випадкових  перемог  не буває. Успіх   приходить до  тих,  хто  рухається  вперед, до тих, хто  розподіляє   свої сили та  розум."

    Золоті  перлинки  досвіду

   - виховання  в учнях  уміння самостійно  та  критично мислити;
   - перенесення  акцентів на  інтелектуальний  розвиток  учнів  за рахунок- зменьшення  частки  репродуктивної  діяльності;
   - створення  особистісто стверджувальної  ситуації, сутуації  успіху;
   - моральне начало  у навчанні;
   - активне стимулювання  учня  до самостійної  освітньої  діяльності.

_______________________________________________________________________________________________________

    Гординська  Тамара Іллівна 

Освіта  вища.Категрія  вища. Вчитель -методист. Педагогічний стаж 48 років.

Педагогічне кредо "Освіта - найважливіше  з усіх земних  благ, але  тільки тоді, коли  вона найвищої  якості, інікше  вона апсолютно  даремна."

________________________________________________________________________________________________________
 
   Сикал  Вікторія  Степанівна
   Педагог - організатор. Освіта вища. Категорія- атестується  вперше. Педагогічний  стаж  10    років.
    Педагогічне кредо "Щоб дати  учневі  іскорку  світла, учителю  треба  виховати в  собі      сонце. "

   Золоті  перлинки  досвіду

  - використання символів і  асоціацій для осмислення  колярами життевого  матеріалу;
  - ціледіяльнісний підхід  у  вихованні;
  - інтерактивна  гра, як  засіб педагогічного впливу;
   -"Круглий стіл з гострими  кутами" -  виявлення  та обговореня  поглядів учнів  з приводу  гострих  проблем сучасності;                                   _______________________________________________________________________________________________________

   Аргунова  Тетяна  Володимирівна

     Освіта вища. Вчитель початкових класів ( 1-Б). Категорія вища. Педагогічний  стаж 17  років
     Педагогічне  кредо "Людина  освідчена - та, яка  знає, де  знайти  те, чого  вона  не знає."

    Золоті  перлинки  досвіду

  - поєднувати  нові ідеї зі  старими перевіриними концепціями
  - вчити  тільки  через  практичну  діяльність
  - формувати  моральні цінності  та  ввічливість, створювати  всім рівні  можливості.
__________________________________________________________________________________________________
  Дудник Наталія  Анатоліївна

    Освіта вища. Категорія  друга.  Педагогічний  стаж  7 років  Педагогічне  кредо "Суди про людину  більш за  її запитаннями,  ніж  за її відповідями."

    Золоті  перлинки  досвіду

   - підвищення  мотиваціідля  навчання і  розвиток компетенції учнів шляхом  залучення  їх до гри;
   - збуждження пізнавального інтересу  до  предмету  на  основі емоційного впливу  в процесі дидактичної гри;
_______________________________________________________________________________________________________
 

   Толстик  Ніна Володимирівна 

   Освіта вища. Категорія вища, " вчитель- методист". Педагогічний стаж  33  роки.
    Педагогічне  кредо "Урок - це  дзеркало загальної  і педагогічної культури  вчителя,     мірило  його інтелектуального багатства, показник його  кругозору, ерудиції"

    Золоті перлинки  досвіду

  -    моделювання системи уроків літератури;
  -    використання всіх можливостей для розвитку особистості школяра, його активного        розумового росту,  глибокого й  усвідомленого засвоєння знань, для формування         його  моральних основ;
  -    виховання відповідальності, вміння використовувати набуті знання для творчого      розв’язання проблем;
  -    формування духовно багатої особистості та сприяння активному її становленню;
  -     розвиток інтелекту та творчих здібностей учнів;
________________________________________________________________________________________________________

   Рудак Світлана Анатоліївна

    Освіта вища.  Категорія  друга. Педагогічний стаж 25 років
    Педагогічне кредо "Праця, творчість, талант. Вічний пошук."

    Золоті перлинки  досвіду

   - формування компетенції учнів;
   - створеня  проблемних ситуацій;
  - організація  дискусійного  розгляду матеріалу
  - завдання  пошукового характеру. 
_______________________________________________________________________________________________
  Черноморцева Марина Владіславівна

  Освіта  вища, Категорія вища, "учитель - методист". Педагогічний  стаж 24 роки.

  Педагогічне кредо "Перетвореня  учня  школи  в  креативного суб*єкта,  зацікавленого в  самозміні  й  здатного  до  неї, становить  основний  зміст  процесу   розвитку  в  шкільному  віці."

________________________________________________________________________________________________________

 Пирипилиця  Вікторія  Миколаївна 

  Освіта  вища. Педагогічний  стаж 26 років.

  Педагогічне  кредо "Моим  правилом  вжизни  было - работай,  работай, не вглядываясь вперед и не  озираясь  назад; работай,  не  ожидая  ни  от кого ни  награды  ни  похвалы"Д.І. Яворницький

_____________________________________________________________________________________________

 

  Грицай Наталія Анатоліївна

  Освіта вища."Вчитель - методист" Педагогічний  стаж  21  рік.

  Педагогічне  кредо "Хто  не  горить, той  димить -  це  закон. Хай  завжди буде полум*ям життя!"

_______________________________________________________________________________________________________

  Обуховська  Людмила  Миколаївна 

  Освіта  вища. "Учитель- методист". Педагогічний  стаж - 50  років.

  Педагогічне кредо "Проектування  за своєю  методологічною   функцією  є  особливим  способом  організації  наукової  та  практичної  діяльності, спрямованої на створення образу майбутнього, одержання  творчого  продукту. "

_______________________________________________________________________________________________________

 Куріпко  Валентина  Петрівна

Освіта  вища. Педагогічний  стаж 20 років.

Педагогічне  кредо "Найголовніше  у  вихованні  дітей - це усвідомлення  того, що  дитина  особистість."

________________________________________________________________________________________________________

Соболь  Анна Вікторівна 

Освіта  вища. Перша  категорія. Педагогічний стаж 5 років 7 місяців.

Педагогічне  кредо "Учитесь  так, словно вы  постоянно ощущаете нехватку знаний, и так, словно  вы  постоянно  боитесь  растерять  свои  знания."

________________________________________________________________________________________________________