Відомості про кількісні та якісні показники мат.тех. забеспечення