Звіт директора

Звіт за 2020/2021 н.р.

 

 

         Якість кваліфікаційної категорії працівників на кінець навчального року така:

«спеціаліст вищої категорії» - 18

«спеціаліст І категорії» - 3

«спеціаліст ІІ категорії» - 1

«спеціаліст» - 3

Мають педагогічні звання:

«вчитель-методист» - 9

«відмінник освіти» - 4

         На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності та фахового рівня вчителів.

         Було про атестовано 3 вчителів, з них Поливяній О.В., вихователю ГПД, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст», затверджено рішенням атестаційної комісії ІІ рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, підтвердження вищої кваліфікаційної категорії вчителів початкових класів Лісовській К.О., вчителю української мови та літератури Сикал В.С. також їй присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист».

         Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях чинного законодавства і галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, введення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках щодо організації освітнього процесу.

         Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

         За цей навчальний рік частково з-за карантину реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ДАНО» ДОР.

         Курси підвищення кваліфікації в 2020-2021 н.р. пройшли:

- Гординська Т.І. , заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики;

- Черноморцева М.В., учитель математики;

- Пілат Н.О., учитель біології;

- Удовиченко В.І., учитель російської мови, літератури;

- Котенко Л.М., учитель російської мови, літератури;

- Кащук А.О., учитель початкових класів, ІКТ, фізкультури;

- Литвинова Г.О., учитель англійської мови;

- Поливяна О.В., вчитель англійської мови;

- Грицай Н.А., вчитель хімії, біології, екології, природознавства;

         В режимі онлайн на різних платформах:

 

Гординська Т.І.

Кащук Т.О.

Восканян А.Г.

Арловська Р.І.

Дудник Н.А.

Кащук А.О.

Лісовська К.О.

Гонопольська Т.Г.

Аргунова Т.В.

Удовиченко В.І.

Толстик Н.В.

Грицай Н.А.

Пирипилиця В.М.

Козловська О.М.

Пілат Н.О.

Литвинова Г.О.

Чупрова О.Ю.

Черноморцева М.В.

Швець Ю.С.

Алесенко О.С.

Поливяна О.В.

 

 

         Завдання методичної роботи у 2020-2021 н.р. полягало у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку).

 

         У 2020-2021 н.р. пед.колектив закладу працював над впровадженням науково-методичних проектів за темами: «Педагогічні стратегії  розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» (І етап).

         Зміст роботи полягав в психологічному організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до опанування навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивчені рівня навичок досягнення учнів, їх вихованості, розвитку. З цією метою пройшли обговорення актуальних питань на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директорові, семінарах.

         Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входить керівник, його заступники, керівники методичних об’єднань.

         Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи, тощо), застосування в роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самоорганізації учнів, тощо. Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематично групові та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним об’єднанням.

         Освітній процес у НВК організовували наступні методичні об’єднання:

- вчителів гуманітарного циклу (керівник УдовиченкоВ.І.);

- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Грицай Н.А);

- вчителів початкових класів (керівник Гонопольська Т.Г.).

         Протягом останніх років заклад ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей.

         У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи, На кожному уроці протягом тижня педагоги інтегрували у навчальний процес відомості з інших предметів відповідно до мети.

         Під час атестації було представлено панораму відкритих уроків та заходів педагогами, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя (листопад-лютий)» в світлі роботи над проектом під девізом «STEM-освіта», як шлях інтеграції навчальних предметів».

         З метою популяризації творчого досвіду педагоги закладу поширювали свої статті, розробки уроків на платформі «Всеосвіта».

         Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені предметні та методичні тижні:

- української мови, літератури «Всіх нас єднає рідна мова» (березень), де традиційним для учнів та учителів стала участь школярів у конкурсі читців подій українських письменників, флешмоб «Я вивчаю Шевченка»;

- початкових класів (лютий), де учителями проведено майстер-класи з використанням цифрових та інтерактивних технологій;

- тиждень математики та природничих дисциплін, де були проведенні STEM уроки (міжпредметні зв’язки – математика, укр.мова, укр.літ., зарубіжна літ., технології), на яких учителі синхронізували окремі теми з різних предметів та створювали завдання із врахуванням вже набутих чи освоюваних компетенцій.

         На початок 2020/2021 н.р. в НВК навчалося 534 учні. Укомплектовано 19 класів і група короткотривалого перебування дітей, 2 групи подовженого дня для учнів 1-4 класів (60 осіб).

         У 2020/2021 н.р. у закладі освіти  за індивідуальною формою навчання педагогічний патронаж – 1 учень, екстернат – 1 учень, в інклюзивних класах- 4 учні.

         Деякий час здобувачі освіти знаходилися на дистанційному навчанні. Не дивлячись на вимушені форми роботи, дистанційне навчання все ж має свої переваги:

- актуальність (період карантину);

- гнучність (можливість викладання матеріалу з урахуванням здібностей дітей);

- інтерактивність (активне спілкування педагога з дітьми у незвичайному форматі посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу підвищує якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів);

- можливість одночасного використання великого обсягу навчального матеріалу будь-якою кількістю учнів, відсутність психологічних бар’єрів.

         Аналізуючи роботу шкільних методичних об’єднань під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють несистематично і неактивно. Всього призових  місць – 6.

         Здобувачі освіти закладу брали участь в інших конкурсах:

- у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 68 учнів, отримали золотий сертифікат - 21 учень,  срібний -18 учнів.

- у Всеукраїнському конкурсі «Грінвич» з англійської мови – 29 учнів, отримали 1 місце – 13 учнів, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 2.

         Результатами навчальної діяльності здобувачів освіти у 2020/2021 н.р.:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8, 10 класів -  486;

- отримали свідоцтво про отримання базової середньої освіти - 31;

- отримали свідоцтво про отримання середньої освіти -    36 ;

- 1 учень Вишницький Руслан закінчив заклад із золотою медаллю.

         Моніторинг знань умінь, навичок за лініями розвитку

         Успішність здобувачів освіти

         Освітні рівні:

низький

середній

достатній

високий

%

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

 

33/10%

14/5%

168/50%

161/47%

109/32%

127/37%

27/8%

38/11%

 

 

 

         Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 4-а – 11-а класівна кінець 2020/2021 н.р. порівнянні з результатами І семестру зріз на 8%, кількість дітей, які мають початковий рівень навчальних досягнень зменшилося на 5%. Хороший рівень компетентності 76% показали на кінець навчального року здобувачі освіти 4-а класу (класний керівник 4-а класу Гонопольська Т.Г., 5-а кл.-68% (Толстик Н.В.)  Недостатній рівень знань мають здобувачі освіти 5-б, 7-а, 8-а, 10-а класів (кл.керівникиЧупрова М.Ю., Пілат Н.О., Литвинова Г.О., Швець Ю.С., Пирипилиця В.М.).

         14 учнів -5% закінчили навчальний рік з низьким рівнем знань.

 

Реалізація мовного законодавства в освітньому процесі школи.

         Одним із неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що як найліпше засвідчує рівень освіченості, моральності таінтелекту людей.

         Систематично контролювалась робота усіх підрозділів школи з дотримання та виконання Закону України «Про мови в Україні». Реалізовані практичні  заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. У школі поступово й неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України «Про мови в Україні:

- навчально-виховний процес здійснюється українською мовою;

- державною мовою проводяться засідання педагогічних рад, збори колективу, виробничі наради, семінари тощо;

- діловодство і ведення документації, взаємовідносини з державними громадськими органами також відбуваються українською мовою.

         Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та ст..10 Конституції України і 1 раз на 5 років – стан викладання української мови та літератури.

         В закладі оформлені куточки по дотриманню чинного законодавства, стенди, присвячені ювілею українських письменників (Т.Г.Шевченку,І.Франку).

         З метою поглибленого знайомства учнів із лексикою, фонетикою, синтаксисом укр.мови у закладі проводяться наступні заходи:

- тематичні виставки у бібліотеці;

- уроки, збільшена кількість годин у 10-11 класах;

- лінгвістичні ігри;

- інтелектуальні філологічні ігри;

- круглі столи.

         Адміністрацією та педагогічним колективом проводяться певні заходи з питань формування мережі відповідно до потреб та демографічного складу населення: анкетування та опитування з питань мови навчання; спільні виховні заходи, батьківські збори ЗНЗ з метою дотримання принципу мовної та територіальної наступності.

         Здобувачі освіти беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів.

 

 

 

 

 

Безпека життєдіяльності та заходи по запобіганню

усіх видів дитячого травматизму

 

         Робота здійснювалась відповідно до виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарної та епідемічного благополуччя населення. «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зі змінами) та іншими документами.

         У закладі освіти наявна система профілактичної роботи з цих питань, які учні вивчають на уроках «Основи здоров’я» та годинах спілкування упродовж навчального року проводився тиждень безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. У класних журналах відведені сторінки для бесід за правилами дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння грибами та рослинами, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. Вчителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій, масових заходів; інструктажі з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

         Упродовж навчального року був випадок травматизму з учнем 2-в класу (до початку уроків).

         У 2020/2021 н.р. педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою здобувачів освіти на перервах, в кабінетах, на прогулянках та під час екскурсій.

 

Охорона здоров’я здобувачів освіти

         Заклад освіти у 2019 р. отримав ліцензію на випровадження господарської діяльності з медичної практики та восени було прийнято на роботу медичну сестру.

         Адміністрація та працівники навчально-виховного комплексу забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя здобувачів освіти.

         У закладі освіти проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог сан.законодавства.

         Адміністрація закладу забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. У зв’язку з введенням Всеукраїнського карантину, направленого на запобігання поширенню короно вірусу COVID-19, були додатково розроблені протиепідемічні заходи та заходи на дотримання правил особистої гігієни; надано методичні рекомендації щодо відновлення роботи після зняття карантинних обмежень. Протягом усього періоду дії Всеукраїнського карантину          проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед учасників освітнього процесу щодо  гігієнічного навчання і виховання дітей з питань профілактики захворюваності на вірусні інфекції, в тому числі спричинені корона вірусом COVID-19.

 

 

Виконання законодавства України з соціального захисту дітей

пільгових категорій

         Конвенція про права дитини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18 річного віку. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій. Відповідно до соціального паспорту станом на 01.06.2021 р. в закладі освіти навчалися:

- діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 9

- діти з малозабезпечених сімей – 10

- діти – інваліди –10

- діти з багатодітних сімей – 29

- діти учасників АТО – 6

         У закладі освіти створено банк даних дітей пільгових категорій в електронному та паперовому вигляді.

         Систематизовано роботу з соціального захисту неповнолітніх, Протягом навчального року педагогами двічі було проведено обстеження житлово-побутових та матеріальних умов життя дітей – сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у вересні та березні. Усі діти цієї категорії були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. У вересні вони були забезпечені підручниками. Двічі на рік заступник директора з навчально-виховної роботи була проведена ревізія єдиних квитків, яка виявила, що всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками.

 

 

 

 

Співпраця з батьками

         Одним із пріоритетних завдань сьогодення залишається робота з батьками, як основна складова у виховному процесі.

         Концепція сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки. Що стала потребою часу є систематична й послідовна освіта батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї є першими вихователями дитини.

 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

         В 2020/2021 н.р. було продовжено роботу по покращенню матеріально-технічної бази навчального закладу. У приміщенні закладу проведено косметичні ремонти. Зараз розпочався капітальний ремонт санітарних кімнат, їдальні, роздягальні в спортивній залі.

         Також розпочався ремонт в кабінеті англійської мови.

         Придбано для закладу освіти за кошти батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора школи за 2019/2020 навчальний рік

В 2019/2020 н.р. в своїй роботі заклад освіти керувався законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту, Статутом школи. Адміністрацією школи та педколективом забезпечуєится виконання конституційних прав дітей на отримання освіти. Відкрито 3 перших класи, замість запланованих 2, 1 із них за програмою "На крилаї успіху". 1 клас, профіль українська філологія у класі 33 учні замість запланованих 25. 2 групи продовженого дня для учнів 1-4 класів. Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами. Розроблено навчальні плани на 2019/2020 р.р. Організовано навчання для дітей інвалідів, дітей з інклюзією, індивідуальний педагогічний патронаж, екстернат. Тобто школа працює в багатьох напрямках по забезпеченню якісної освіти на новому етапі. Педагогічний колектив закладу освіти намагається зробити все можливе для того, щоб діти отримали якісний рівень знань. Але, з великим жалем повідомляю, що одних наших зусиль недостатньо потрібно, щоб і батьки здійснювали контроль за відвідуванням учнів та підготовкою до уроків дітей. Що стосується підручників, то подані всі заявки, оформляли отримання. Зараз підручники завозять. Зараз не друкують для 4 і 7 класів. По інших школах бібліотекар шукає.

Матеріальна база:

В минулолму році отримали 4 ноутбуки для 1-х класів, у цьому навчальному році - 2 ноутбуки для 1-х класів та 1 ноутбук для кабінету української мови та 1 для кабінету фізики. Дали заявку для отримання меблів для 5 кабінетів, для отримання шаф для одягу, парт для двох перших класів. До департаменту подали заявку на ремонт туалетів на ІІ та ІІІ поверхах, на асфальтування шкільного подвір'я, на ремонт варочного цеху і установку сучасного технологічного обладнання, на ремонт фасаду школи, на заміну вікон. Школа стоїть у плані на реконструкції на 2021 р. (за планом ЄБРР). Весною департаментом відремонтовано 100 м2 покрівлі у вестибюлі. Уже протягом вересня поточного року ми отримали 2 ноутбуки для перших класів, дидактичний матеріал, отримали ще 1 ноутбук.

Проведені ремонти:

1. Пофарбовано 1,2 та 3 поверхи навчального корпусу.

2. Фарбування обідньої зали.

3. Фарбування підлоги спортивної зали.

4. фарбування фасаду та фундаменту школи.

5. Ремонт ресурсної кімнати із заміною вікна, електропроводки, розеток, виключателя, поклейка шпалер. Чекаємо на обладнання. Іде затримка департаментом.

6. У вестибюлі, їдальні випрано штори.