Історія школи

барельеф

Сторінки історії комунального закладу освіти

середньої загальноосвітньої школи № 120 

 Історія розвитку школи


Середня загальноосвітня школа № 120 відчинила двері для своїх перших учнів у  1965 році.
          У той час директором школи був видатний учитель і чудова людина Зарічний Василь Кирилович. На довгі роки залишилися в пам’яті уроки вчителів-ветеранів: Уланової Зінаїди Степанівни – вчителя початкових класів, Лозової Тамари Василівни – учителя української мови, Ноги Наталії Олексіївни – учителя математики. З повагою можна згадати учителя німецької мови -–Гаушпігель Ганну Йосипівну, Борисенко Катерину Павлівну – учителя української мови, Нестеренко Марію Михайлівну – учителя біології. Всі вони і багато інших не тільки давали знання, але й учили жити, учили бути чесними, чуйними, доброзичливими, порядними. Особливо хочеться згадати нашого улюбленого вчителя креслення і малювання – Паперняка Анатолія Макаровича. Він навчив учнів бачити красу мистецтва, красу фарб і красу життя. Всім, хто вчився у нього в Малій художній академії при школі, у житті допомагали отримані навички креслення і малювання. 

 З 1976 року директором школи була Обуховська Людмила Миколаївна.

 Це умілий, талановитий педагог, добросовісний, мудрий керівник.  За час свого керівництва вона зуміла  згуртувати навколо себе знаючих, творчо мислячих і дбайливих педагогів. Це Галєєва Р.С. (хімія), Щегель Л.С. (фізика), Косаренко Н.С. (російська мова), Пирипилиця В.М. (історія), Григорянц Т.Н. (англійська мова), Красневська Л.В. (російська мова), Романенко А.С., Цеханович В.Г., Бойко Л.М. (початкова школа).

            1.09.1965 р. – введена в дію, директор школи Зарічний В.К.

1971 р. – 1979 р. – на базі школи працює Мала Академія наук, відділення конструкторів – креслярів.

12.04.1973 р. – розпочинає роботу музей розвитку космонавтики ім.С.П.Корольова.

1985 р. – занесення музею до книги-каталогу «Шкільні музеї космонавтики СРСР»

1985 р. – 1986 р. – введення в дію  спортивного та ігрового комплексу.

1991 р. – створено наукове товариство «Астрономія. Історія розвитку космонавтики»

1996 р. – розпочинає роботу клуб «Здоровя»

1998 р. – 2008 р. – школа в регіональному комплексі «Придніпровя»

           2004 р. – створено кімнату Бойової Слави

         2003 р. – 2007 р. – організація творчих лабораторій

         2003 р. – участь в Українській національній передачі «Я здивую світ»

         2004 р. – участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Людина і космос»

         2005 р. – відкриття компютерного класу

         2006 р. – 2007 р. – організовано профільне навчання

         2007 р. – психологічна підтримка навчально-виховного процесу

         2007 р. – створено методичний кабінет

         2006 р.- 2008 р. – введено другу іноземну мову (німецьку), вивчення англійської мови з першого класу, на базі кабінету історії впроваджено в навчально-виховний процес інформаційних технологій, методу проектів. 

          На сьогоднішній день в школі в 15 класах навчається 420 учнів.

         Особлива гордість школи – дружна команда кваліфікованих педагогів. З 30 учителів педагогічне звання «Учитель-методист»  мають 8 чол. Кваліфікаційну категорію «Спецаліст вищої категорії» - 16 чол., нагороджені значком «Відмінник освіти України» - 5 чол., 1 учитель нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2 вчителя – Лауреати міського конкурсу «Вчитель року».

         Девіз школи:        Пора подумать о душе, ей покаянно вверив думы,

                                                 На том стоим мы рубеже,когда о ней нельзя не думать

         Головний стратегічний напрям у розвитку системи освіти середньої  загальноосвітньої школи № 120 у площині вирішення проблеми розвитку особистості учня та вчителя, їх компетентності.       

   Шляхи розвитку інноваційних процесів:

         - розроблена і діє Комплексна програма розвитку школи на 2001 – 2012 н.р.;

         - розроблено і впроваджено Комплексно – цільову програму управління інноваційними процесами. 

Етапи організації нововведень:

-         діагностика та моніторинг роботи педколективу, якості освіти учнів;

-         робота над науково-методичною проблемою школи: «Педагогічний супровід розвитку особистості в навчально-виховному процесі»;

-         психолого-педагогічний супровід навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження валеологізації та здоров’язберігаючих технологій;

-         на базі кабінету хімії за напрямком: «Творчорозвивальні технології навчання та умови їх реалізації». 

Робота над проектами:

-         «Крок за кроком» (ранкові зустрічі: «Виховання взаємоповаги і толерантності»). Початкові класи;

-         педагогічні стандарти. Початкові класи;

-         модель ООН. Старші класи;

-         метод проектів. 1-11 класи. 

Етапи впровадження інновацій:

-         упровадження «Моделі управління впровадження нових технологій через методичні обєднання»;

-         діагностика рівня професійних умінь вчителя, самоаналіз утруднень учителів при організації роботи з упровадження інноваційної діяльності;

-         моніторинг якості освіти вчителя;

-         діагностика учителя з оволодіння методами інноваційних педагогічних технологій:

o       створено «Банк інновацій»;

o       впроваджуються в навчально-виховний процес:

інноваційні навчальні технології;

інноваційні виховні технології;

інновації в управлінській діяльності;

                       о аналіз і експертна оцінка впровадження нових технологій. Корекція. 

Зміст освіти:

- упровадження інтегрованих курсів:

«Довкілля»

«Європейський вибір»

«Людина і суспільство»

«Рідний край»

«Місто мого дитинства – Дніпропетровськ»

-         робота в профільних класах: філологічний, фізико-математичний;

-         апробація підручників;

-         мультимедійна, компютерна підтримка, викладання предметів базового компоненту, контроль і облік навчальних досягнень учнів. 

Методичне забезпечення:

-         удосконалення системи діагностування і моніторингових досліджень у навчальному процесі;

-         розробка моделі впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педтехнологій;

-         організація внутрішньошкільного навчання;

-         упровадження моделі сучасного школяра, випускника. 

Управління школою:

-         формування інноваційного стилю управлінської діяльності;

-         органічність управління з глибокою компетентністю, дисциплінованості з ініціативою і творчим підходом до справи;

-         розробка моделі управління школою в сучасних умовах;

-         робота в режимі диференціації функцій управління, створення необхідних умов кожному члену педколективу для підвищення професійної майстерності, компетентнісного рівня учнів, реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу. 

Учителями школи розроблені методичні посібники:

Початкова школа:

-         «Інтерактивні ігри в навчальному процесі» (учитель вищої категорії

     Восканян А.Г.);

-         «Інтерактивні ігри при вивченні нового матеріалу в початкових класах» (учитель вищої категорії Гонопольська Т.Г.).

Російська мова і література:

-         «Занимательные материалы по русскому языку. Морфология» (учитель методист Удовиченко В.І.);

-         «Интерактивные формы работы на уроках русского языка и литературы» (учитель вищої категорії Котенко Л.М.).

Хімія:

-         «Розробка проектів при вивченні хімії у 8 -10 класах» (учитель методист

      Грицай Н.А.);

-         «Методичний порадник інструкцій з правил техніки безпеки при виконанні практичних робіт з хімії учнями 8-11 класів» (учитель методист Грицай Н.А.);

Фізика:

-         «Практикум з розвязання задач для вступників до вищих навчальних закладів» (учитель вищої категорії Орлянська С.М.); 

Реалізація Всеукраїнського проету «Творча обдарованість»

-         факультативи;

-         15 предметних гуртків;

-         художня студія «Петриківський розпис»;

-         танцювальна студія «Гармонія»;

-         студія «Флорист»;

-         гурток «Мяка іграшка»;

-         літературна вітальня;

-         спортивні секції;

-         наукове товариство старшокласників на базі шкільного музею космонавтики «Розвиток космосу в Україні»;

-         відвідування спектаклів, концертів, циркових  вистав;

краєзнавча робота:

-         екскурсії по історичних місцях міста, області, України;

-         семінари Ради лідерів;

-         конференції. 

Школа випустила багато талановитих учнів. Ось деякі з них:

1.     Момот Володимир – кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, доктор філософії, професор, проректор з наукової роботи університету економіки і права, автор більш 130 наукових статей і чотирьох монографій. Володіє трьома іноземними мовами.

2.     Беляєв Микола Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою гідравліки і водопостачання ДНУЗТ ім.Академіка В.Лазаряна, опублікував 320 наукових робіт в галузі математичного моделювання гідрогазодинамічних процесів забруднення оточюючого середовища. Написано 12 монографій, 8 навчальних посібників. Член – кореспондент Академії Технологічної Кібернетики України.

3.     Рогачевський Олександр – кандидат медичних наук. Завідуючий консультативною поліклінікою міської обласної лікарні № 9 м.Одеси при НДІ нових медичних технологій і проблемних захворювань.

4.     Теряник Володимир – кандидат політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути і процеси». Доцент кафедри адміністративного права та процесу ДДУ внутрішніх справ.

5.     Олефір Дмитро – будучи учнем 11 класу винайшов рецепт пастоподібного палива, нових полімерних паливних звязуючих для твердого ракетного палива. Нагороджений Дипломом третього ступеня як переможець Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Студент 3 курсу ДНУ.

Серед випускників школи є вчителі і викладачі:

1.     Чабан Віта Григорівна – учитель фізики Українсько-Американського ліцею.

2.     Козловська Олена Миколаївна – учитель історії СШ № 120.

3.     Заянчковська Ірина Валеріївна – учитель математики СШ № 46.

4.     Волкова Світлана Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, зав.кафедрою обчислювальних і математичних технологій, декан факультету високомолекулярних сполук ДХТУ.

5.     Витовтов Костянтин Анатолійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, зав.відділенням механіко-математичного факультету ДНУ.

Всі вчителі школи в рамках проекту «Intel. Навчання для майбутнього» пройшли навчання по використанню інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів.

     Психолог школи Козельська Н.М. пройшла навчання за авторською програмою: «Арт – терапія: багатогранність підходів».

Школа співпрацює:

-         СК «Метеор»;

-         школа юних футболістів «Дніпро – 75»;

-         музичною школою № 11;

-         міською бібліотекою № 8;

-         станцією юних натуралістів.

З 2004 – 2007 н.р. 13 учнів закінчили школу з золотою і срібною медалями.  

Пріоритетні напрямки в роботі школи:

-         2003 р. – індивідуальний підхід до учнів, реалізація методики диференційованого навчання, особистісно-орієнтованих технологій.

-         2004 р. – становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами практичної і пізнавальної діяльності, виховання в учнів розуміння ролі праці як умови їх життєвого й професійного самоствердження.

-         2005 р. – підвищення компетентності вчителів у сфері діагностики дітей через методичну роботу в школі, курсову перепідготовку, групові й індивідуальні консультації, самоосвіту, співробітництва школи з навчальними закладами міста, обмін досвідом.

-         2006 р. – організація навчального процесу на принципах інтерактивних і активних форм навчання з метою досягнення  максимально високих результатів засвоєння учнями програмного матеріалу.

-      2007 p.підвищення якості і доступності освіти через Державні стандарти, інноваційні педагогічні технології навчально-виховного процесу, вдосконалення процедури моніторингу навченності учнів та професійної майстерності вчителя.  

    Протягом сорока п'яти років функціонування школи з її стін випущено 3240 випускників, які внесли гідний внесок в розвиток української держави, міста Дніпропетровська. 
На зміну Обуховській Л.М. прийшла Рудник Любов Іванівна. Молодий,  енергійний, творчо мислячий керівник. Вона змогла вдихнути в уже постарілі стіни школи другу молодість, повернула енергію творчості в русло сучасності. І ось у школі вже з'явився і працює комп'ютерний клас, оновився в біле вбрання вестибюль, затишно і по-домашньому дивляться на нас вікна на поверхах і в їдальні, облаштовані шкільний двір і сцена в актовому залі. Усій шкільній дітворі вона стала не просто директором, але і другою мамою. Вони часто з нею ділять порівну свої злети і падіння, любов і переживання       

 Директор школи: Рудник Любов Іванівна

Педколектив школи складається з 28 педпрацівників  -         

 На зміну минулим педагогам прийшли не менш енергійні і думаючі вчителі, які ростять вже нинішнє покоління.

         Протягом сорока років школа  набувала авторитету навчального закладу, де впроваджуються найновітніші педагогічні методики, проводяться творчі експерименти та підтримуються новації освітньої системи. Сьогодні вона має статус школи з поглибленим вивченням математики.

         Саме в середній школі людина отримує той фундамент знань та навичок, на якому пізніше будується все життя – професійне, громадське, особисте.І дуже важко переоцінити значення закладених шкільними вчителями знань. А тому педагоги СШ № 120, серед яких сім відмінників освіти України, шість учителів-методистів, тринадцять учителів вищої кваліфікаційної категорії, працюють у напрямку формування цілісної особистості кожного учня.

         З метою реалізації комплексної програми “Творча обдарованість” у школі організована робота шістнадцяти предметних гуртків та факультативів з народознавства, зарубіжної літератури, хімії, етики, математики, логіки, основ економіки, креслення, основ інформаційної культури, практикум з фізики для поступаючих у вищі навчальні заклади та “Театр ляльок” і курси “Валеологія”, “Європейський вибір”, “Рідний край”.

         В результаті учні постійно займають призові місця на міських, обласних та всеураїнських конкурсах, фестивалях і олімпіадах: “За газетними рядками”, “Я і мій дружній клас”, “Знавці української мови”, музичної олімпіади “Камертон-2006”, міського конкурсу інтелектуалів (зараз навіть розпочато оформлення альманаху творчих робіт учнів) та конкурсу команд ЮІД. Серед сьогоднішніх обдарованих дітей є призери міжнародних змагань – Віка Лаломова, Олександра Мелкозерова, Артем Котов, Даря Орлянська. Серед найвизначніших з них фіналіст гри “Найрозумніший” на каналі “1+1” Сергій Сидельник, який став дійсним членом Міжнародного клубу “Найрозумніші”. Він же – призер міського та обласного конкурсів “Книгоманія”. Треба віддати належне директору школи Рудник Любові Іванівні, класному керівнику В.М.Пирипилиці, завідуючій бібліотекою Н.М.Козельській та учителям-предметникам, що брали найактивнішу участь у підготовці Сергія до таких складних іспитів, бо добре розуміють, що ці перемоги – це не тільки престиж та визнання школи на міжнародному рівні, але й підтвердження кваліфікації всього педагогічного колективу.

         Девіз СШ № 120 – “Пора подумать о душе, ей покаянно вверив думы, на том стоим мы рубеже, когда о ней нельзя не думать”. А тому серед пріоритетних напрямків роботи з учнями є їх естетичний та духовний розвиток. У школі протягом багатьох років працює студія петриківського розпису, танцювальний гурток “Гармонія”, музична студія, літературний салон (шкільна редколегія випустила збірки віршів учениць одинадцятих класів Валерії Легкун та Владислави Бур’ян).

         Сьогодні педколектив знаходиться в постійному пошуку та впровадженні нових педагогічних технологій, працює над підвищенням компетентності вчителів в області діагностики дітей та оволодіння ними програмного матеріалу безпосередньо через методичну роботу, курсову перепідготовку, групові та індивідуальні консультації, самоосвіту, співробітництво школи з Дніпропетровським національним університетом та входження до складу регіонального комплексу “Придніпров’я”, обмін досвідом вивчення системи роботи вчителів над науково-методичною проблемою “Педагогіка особистості – основа гуманізації освіти”. У школі впроваджуються інноваційні особистісно-орієнтовані педагогічні технології, працюють “Школа педагогічної майстерності” та “Школа молодого вчителя”. Працює методична рада, методичні кафедри, творча група, проводяться мікродослідження з питань педагогіки, індивідуальні консультації, методичні оперативки

фестивалі творчих уроків, семінари, конференції, круглі столи, педагогічні читання, педради, конкурси “Учитель року” та “Ярмарок педагогічних ідей”.

         У процесі роботи над проблемою “Втілення нових педагогічних технологій, що сприяють всебічному розвитку учнів”, розроблена комплексна програма “Формування гармонійно розвиненої особистості”. В процесі реалізації Державного стандарту освіти в школі впроваджуються нові педагогічні технології, методичне забезпечення діяльності вчителів, вдосконалюється аналітична діяльність педколективу, спрямована на розвиток інноваційного потенціалу особистості вчителя та учня, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії, підвищення педагогічної майстерності, визначення основних пріоритетів діяльності та створення умов для розвитку обдарованих дітей, їх пізнавальних інтересів і розширення кругозору.

         У початкових класах впроваджується програма “Крок за кроком”, проект “Педагогічні стандарти”. Багатьма учителями відпрацьовується система цілеспрямованих ефективних методів, що дозволяють всебічно розвивати особистість дитини, готувати її до самостіного життя, формувати громадські якості, науковий світогляд та моральні якості. Учителем історії В.М.Пирипилицею організоване наукове товаристов старшокласників, які на базі шкільного музею космонавтики ведуть науково-дослідницьку роботу по розвитку космонавтики в Україні та підтримують зв’язок з Дніпропетровським аерокосмічним центром.